Giao đất có thu tiền

 

Giao đất có thu tiền sử dụng đất là một trong những hình thức nhà nước trao quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất. Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp cụ thể như sau:

  1. a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
  2. b) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán. Hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  3. c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  4. d) Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa)
Giao đất 

đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng. Trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc kết hợp cho thuê.

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn: 1900.599.818

 Tác giả: Luật sư Bảo Trâm

Liên hệ dịch vụ

http://luatsu1088.com/thu-tuc-cong-chung-nha-dat/

http://0903876125.xyz

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content